Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата политика за поверителност е приложима за обработка на Лични данни, които се събират и обработват онлайн, както и Лични данни, събрани чрез другите канали (телефон, магазини, ако не са дефинирани по друг начин).

Политиката на поверителност има за цел да ви информира за това как обработваме Личните данни, които ни предоставяте, тяхната защита и правото ви да контролирате Личните си данни и да защитавате личното си пространство.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Анджелина ЕООД, ЕИК: 175020562 , със седалище и адрес на управление: София, жк. Дружба 2, бл.523, вх.Г, ап.16

Понятието „Лични данни”

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Вашите имена, дата на раждане, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането Ви. По принцип ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. 

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

Кой има достъп до Вашите данни?

Обработващи Личните данни на Администратора

Ние уважаваме оказаното ни от Вас доверие, предоставяйки Личните си данни и няма да ги споделяме с никой, който иска да ги употребява за собствени цели. Въпреки това, може да ни се наложи да споделим Личните ви данни с Обработващи Личните данни на клиентите ни по договор, напр. доставка на закупените от вас продукти (чрез куриерите ни, които ги взимат от нашия склад), заплащане на поръчки (напр. банки), с които сме сключили писмено споразумение за обработка на Личните ви данни, само за целите, дефинирани по-горе.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете със Анджелина ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост:

Когато Анджелина ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране и възражение:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате регистрация в електронния магазин на Стил 99- „Анджелина ЕООД“ , можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

При всяко обработване Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. В случай на електронен директен маркетинг ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон.

Право на изтриване:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Стил 99- „Анджелина ЕООД“ по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос

* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена

* имате неуреден дълг към Анджелина ЕООД, независимо от начина на плащане

* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Как можете да приложите Вашите права?

Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на Личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, пишете ни на адрес: orders@stil99.com

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че Анджелина ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.